JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće  dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, predsjednica Uprave Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. (u daljnjem tekstu: Komunalac d.o.o.) objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa/projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu.

Ovdje možete preuzeti natječajnu dokumentaciju: