Javna nabava

Sukladno odredbi članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), KOMUNALAC d.o.o. objavljuje:

Dokumentacija: